UXC_DỰ THẢO Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

UXC_DỰ THẢO Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

 •   05/04/2024 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP CBTS Út Xi
UXC_Báo thường niên năm 2023

UXC_Báo thường niên năm 2023

 •   05/04/2024 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CBTS Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

UXC_Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

 •   02/04/2024 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính cho năm 2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty CP CBTS Út Xi
UXC_Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

UXC_Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

 •   01/04/2024 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần CBTS Út Xi
UXC_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

UXC_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 •   22/02/2024 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
UXC_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

UXC_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

 •   20/02/2024 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2023

UXC_Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2023

 •   31/01/2024 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
UXC_Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

UXC_Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

 •   29/01/2024 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 công ty Cổ phần CBTS Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2023

UXC_Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2023

 •   25/10/2023 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

UXC_Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

 •   16/08/2023 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 573
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán công ty Cổ phần CBTS Út Xi
UXC_Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

UXC_Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

 •   28/07/2023 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 công ty Cổ phần CBTS Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2023

UXC_Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2023

 •   28/07/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2023

UXC_Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2023

 •   08/05/2023 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
UXC_Báo thường niên năm 2022

UXC_Báo thường niên năm 2022

 •   15/04/2023 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CBTS Út Xi
UXC_Giải trình lợi nhuận năm 2022

UXC_Giải trình lợi nhuận năm 2022

 •   05/04/2023 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Công ty CP CBTS Út Xi giải trình về lợi nhuận năm 2022
UXC_Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

UXC_Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

 •   18/04/2023 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP CBTS Út Xi
UXC_Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

UXC_Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

 •   29/03/2023 11:40:00 AM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Công ty CP CBTS Út Xi báo cáo tài chính cho năm 2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022
UXC_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

UXC_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 •   23/02/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
UXC_Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2022

UXC_Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2022

 •   16/01/2023 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2022 công ty CP CBTS Út Xi

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây