Thông tin liên hệ

* Bắt buộc điền

Liên hệ chúng tôi

Công ty CP chế biến thuỷ sản Út Xi

Tên viết tắt: UTXICO

Tổng Giám đốc: Bà Lý Bích Quyên

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn; vuad@utxi.com.vn

Số điện thoại: +84 (0299) 3852 955 – 3852 671

Fax: +84 (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn

Top