• Báo Cáo Tài Chính Năm 2015

  • (Tiếng Việt) CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI TẬP TRUNG CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DỊP TẾT BÍNH THÂN 2016

  • (Tiếng Việt) TỔ CHỨC CONTROL UNION TRAO CHỨNG NHẬN ASC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

  • UTXICO ĐẠT CHỨNG NHẬN BAP 4 SAO CỦA TỔ CHỨC LIÊN MINH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TOÀN CẦU (GAA)

Top